Wireframing

Manage de verwachtingen

Een ontwikkeltraject voor een grote webshop of webapplicatie is vaak een langdurig proces. Dergelijke webshops of applicaties hebben een groot belang bij een optimale usability en conversiestroom. Om deze stromen vroegtijdig in kaart te brengen, werken we bij Monkeybridge met wireframing. We brengen de belangrijkste elementen in kaart, nog voordat de designer aan de slag gaat. Zo voorkomen we onnodige uitloop van het ontwikkeltraject en de kosten die dit met zich meebrengt.

wireframing

Bij Monkeybridge maken we gebruik van verschillende soorten wireframes, afhankelijk van het detailniveau:

  • ‘High fidelity wireframe’: Hoge betrouwbaarheid, rekening houdend met het webdesign
  • ‘Sketch style wireframe’: Bewuste keuze voor lage betrouwbaarheid, meer vrijheid voor designer
  • ‘Storyboard wireframe’: Toont enkel functionaliteitenflow in verschillende schermen

Wat is wireframing?

Een wireframe is een schematische weergave van de te ontwikkelen webshop, website of applicatie, opgemaakt uit blokken. Het resultaat van wireframing is een schematisch overzicht van de gedefinieerde user flow. Het geeft enerzijds een indicatie van het webdesign aan de klant, en anderzijds een set technische richtlijnen waaraan de developer zich dient te houden.

Thomas
Thomas van de Ven
Online consultant

Voor wie is wireframing interessant?

Bij Monkeybridge adviseren we wireframing voor nieuwe ontwikkeltrajecten van webshops, webapplicaties of bijzonder uitgebreide websites, of bij een belangrijk redesign. In al deze gevallen is het doorlopen van de user flow bijzonder interessant, omdat een klein foutje het aantal conversies drastisch kan doen afnemen. Met een wireframe wordt de complete user flow inzichtelijk gemaakt en doorlopen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan usability en conversie.

Voorbeelden van wireframes

Wat zijn de voordelen voor jouw business?

Wireframing levert een extra controlemoment op in het ontwikkeltraject. Een wireframe is gemakkelijk te wijzigen, in tegenstelling tot een grafisch ontwerp. Wireframing is daardoor vaak op de lange termijn kosten besparend.

Bij het ontwerpen van de wireframe wordt sterk rekening gehouden met de usability en conversie van de webshop, applicatie of website. Een wireframe wordt opgesteld in een samenwerking tussen de webdesigner of webdeveloper en de klant.

  • Relatief goedkoop
  • Verwachtingen van klant en webdesigner in één lijn
  • Vroege mogelijkheid voor feedback
  • Creëert balans tussen usability, conversie, design en wensen van de klant
  • Effectieve, laagdrempelige manier t.o.v. grafisch design
Gratis en vrijblijvend
Maak vandaag nog een afspraak met een specialist